08. 01. – začiatok vyučovania po vianočných prázdninách (párny týždeň – STREDA)