18.06. – písomná časť ZS o 8:00 hod.
19. – 21. 06. – praktická časť ZS
22. 06. – ústna časť ZS