VITAJTE NA STRÁNKE HOTELOVEJ AKADÉMIE V ŽILINE
VITAJTE NA STRÁNKE HOTELOVEJ AKADÉMIE V ŽILINE
aktuality

Slávnostné otvorenie školského roka

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022 BUDE 2. 9. 2021 (štvrtok)

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude pre
1. ročník (1.A, 1.F, 1.M, 1.C, 1.D) o 8:00 hodine v školskej jedálni
a
o 9:00 hodine pre 2., 3., 4., 5. ročník a nadstavbové štúdium (1.Av, 2.Av)

Žiaci pri príchode do školy dodržujú odstupy, majú nasadené rúško.
Pri vstupe do budovy odovzdajú žiaci triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané tlačivo
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ – TU. Tlačivo je možné odoslať aj cez EduPage.

Zoznam žiakov tried 1. ročníka

1.A 4-roč. kuchár, čašník      1.C 3-roč. kuchár     1.D 3-roč. čašník, cukrár
1.F 5-roč. hot. akadémia     1.M 4-roč. manaž. reg. cest. ruchu     1.Av 2-roč. nadst. štúdium

 

!!! Všetci žiaci prvého ročníka si prinesú rodný list, vysvedčenie z 9. ročníka a tašku na učebnice !!!

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

aktuality

Potvrdenie o návšteve školy

Aj tento školský rok si môže sám rodič/žiak vygenerovať a vytlačiť Potvrdenie o návšteve školy zo školského informačného systému – EduPage. Je potrebné prihlásiť sa svojimi prihlasovacími údajmi  na EduPage. 

Návod na tlač potvrdenia

Chceš byť aj ty jeden z nás?

všetky aktuálne informácie o prijímacích konaniach

Chcete sa rekvalifikovať?

centrum odborného vzdelávania a prípravy pre služby a gastronómiu

Školská jedáleň

využite možnosť stravovania v našej školskej jedálni

Chcete sa rekvalifikovať?

centrum odborného vzdelávania a prípravy pre služby a gastronómiu

Školská jedáleň

využite možnosť stravovania v našej školskej jedálni

Prajeme Vám krásne vianočné sviatky,

v novom roku dni plné pokoja, lásky a splnených prianí.

Spoznajte hotelovú akadémiu
POSLEDNÉ PRÍSPEVKY
KDE NÁS NÁJDETE
NÁŠ ZRIAĎOVATEĽ
PARTNERI
prihlaskavs
reczklohry
ja-slovensko
BLOG
ERASMUS