Dňa 21. 11. 2017 sa naši 4 študenti z 1. M triedy zúčastnili 2. ročníka Staroslovenskej  školy hlaholiky na ŽSK.

Programom workshopu  bolo spoznávanie slovenských dejín a pestovanie hrdosti na našu starobylú písomnú kultúru.  Odborná časť začala prednáškou Mgr. Eleny Šubjakovej o činnosti Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy v 9. storočí a o počiatkoch našej národnej vzdelanosti a kultúry

Zaujímavá bola aj emotívna recitácia  Proglasu v originálnom staroslovienskom znení a aj v súčasnom spisovnom slovenskom jazyku v podaní pána Jozefa Šimonoviča.

Druhou časťou programu boli tvorivé dielne spojené so súťažami: minikurz písania a čítania v hlaholike, ktorý bol zabezpečený v spolupráci s Maticou slovenskou. Žiaci si vyskúšali aj spôsob písania ako pred stáročiami – pomocou husieho brka a atramentu aj pomocou materiálov ako plastelína, fazuľa, medený drôt, kamienky písať svoje mená v hlaholike

Na záver tejto aktivity boli vyhodnotené najzaujímavejšie výtvory v hlaholike, ocenení boli aj recitátori Proglasu a najlepší v teste z teoretickej časti .

J.Paršo, S. Nemcová 1.M