Mobilná škola šmyku

V dňoch 10. 05. 2017  a  12. 05. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili mobilnej školy šmyku, ktorá pozostávala z teoretickej prípravy (poskytnutie predlekárskej prvej pomoci a trestnoprávna zodpovednosť) a praktickej jazdy na cvičisku Dopravnej akadémie v Žiline.

Oblastný turnaj vo volejbale dievčat

Dňa 27.apríla 2017 sa uskutočnil na našej škole  Oblastný  turnaj vo volejbale dievčat. Zúčastnilo sa ho 5 stredných škôl zo Žiliny: Stredná zdravotnícka škola, Dopravná akadémia, Súkromná obchodná akadémia, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku a naša Hotelová akadémia. Počas celého turnaja  sa v telocvični Hotelovej akadémie neuveriteľne bojovalo a bola vytvorená  úžasná  atmosféru. Dievčatá…