V dňoch 10. 05. 2017  a  12. 05. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili mobilnej školy šmyku, ktorá pozostávala z teoretickej prípravy
(poskytnutie predlekárskej prvej pomoci a trestnoprávna zodpovednosť) a praktickej jazdy na cvičisku Dopravnej akadémie v Žiline.