Dňa 27.apríla 2017 sa uskutočnil na našej škole  Oblastný  turnaj vo volejbale dievčat.
Zúčastnilo sa ho 5 stredných škôl zo Žiliny:
Stredná zdravotnícka škola,
Dopravná akadémia,
Súkromná obchodná akadémia,
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
a naša Hotelová akadémia.

Počas celého turnaja  sa v telocvični Hotelovej akadémie neuveriteľne bojovalo a bola vytvorená  úžasná  atmosféru.

Dievčatá z našej školy sa umiestnili na peknom  3. mieste.     Ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme!  

dav