12. 06. – klasifikačná porada pre III.C, III.D
14. 06. – 16. 06. – študijné voľno pre III.C, III.D
19. 06. – písomná časť ZS o 8.00 hod.
20. – 22. 06. – praktická časť ZS
23. 06. – ústna časť ZS  – o 7.30 hod., príchod do školy o 7.00