MATURITA 2019 EČ a PFIČ

12. 03. – externá časť a písomná forma internej časti MS zo slovenského jazyka a literatúry 13. 03. – externá časť a písomná forma internej časti z anglického jazyka a nemeckého jazyka   Milí maturanti, všetky potrebné informácie k  maturitným skúškam nájdete v  hornom menu v záložke ŠKOLA – ŠTÚDIUM-MATURITA.

Úspechy na medzinárodnom veľtrhu DANUBIUS GASTRO  v Bratislave

Ďalšie úspechy na medzinárodnom veľtrhu DANUBIUS GASTRO  v Bratislave   V rámci odborného programu medzinárodného veľtrhu sme zúčastnili súťaží:   Poézia v gastronómii 2019 – Cukrár Junior. V príprave hotelových a reštauračných dezertov nás reprezentovala Gabriela Mišurová (2.D). Získali sme striebornú medailu a umiestnili sme sa hneď za absolútnymi víťazkami. Srdečne  blahoželáme a ďakujeme za prípravu MOV Mgr. Michaele Záňovej.   Carwing…