7.11.   – účasť na  Burze informácií

Našu školu prezentovali svojimi zručnosťami  P. Chlebinová (1.Av), G. Mišurová (1.D), P. Závodská (2.G), Z. Šenkeryová (3.G)    a    M. Doová (3.F),
T. Lepiš (3.F) spolu  s výchovnou poradkyňou školy pani Mgr. Peniaškovou  informovali žiakov základných škôl, ich zákonných zástupcov a výchovných poradcov o študijných odboroch, o záujmovej  a  projektovej činnosti, ako aj o zahraničných odborných stážach, ktoré poskytuje naša škola.
Burza informácií sa uskutočnila v priestoroch hotela Slovakia.