WiFi pripojenie

WiFi pripojenie   Žiaci, ktorí majú záujem o sprístupnenie WiFi pripojenia na našej škole píšte e-mail na wifiskola@gmail.com so svojimi kontaktnými údajmi – menom, priezviskom a triedou. Poznámka: žiaci sa pripájajú na WiFi sieť s názvom EDU_student