Zmluvy 2018

 

 

Hotelová akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1/2018/KZ Kolektívna zmluva 2018 08.01.2018
 1/2018/00 Dodatok č.2 k zmluve o plnom servise a údržbe uzavretej 12.12.2012 16.01.2018
2/2018/00 Poistná zmluva č. 6688530739 30.01.2018
3/2018/00 Rámcová dohoda 16.3.2018
4/2018/00 Rámcová dohoda 28.03.2018
5/2018/00 Rámcová dohoda 28.03.2018
6/2018/00 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby 10.04.2018
7/2018/00 Rámcová dohoda 13.04.2018
8/2018/00 Poistná zmluva č. 6688745774 04.5.2018
9/2018/00 Rámcová dohoda 07.05.5018
10/2018/00 Dodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 1.1.2011 07.05.5018
11/2018/00 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom 25.05.2018
12/2018/00 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní stravovania zo dňa 30.8.2017 28.05.2018
2/2018/KZ Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve uzatvorenej dňa 10.01.2018 29.05.2018
13/2018/00 Zmluva o spracovaní osobných údajov 19.05.2018
14/2018/00 Zmluva o spracovávaní osobných údajov 29.5.2018
15/2018/00 Dodatok týkajúci sa GDPR k zmluve o spolupráci uzavretej v zmysle par. 269 ods. 2 obchodného zákonníka 12.06.2018
16/2018/00 Zmluva o poskytovaní stravovania 23.8.2018
17/2018/00 Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov 23.8.2018
18/2018/00 Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov   č. 1/2016 27.8.2018
19/2018/00   Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2016 3.9.2018
20/2018/00 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom 3.9.2018
21/2018/00 Poistná zmluva č. 6689425939 18.9.2018
22/2018/00 Zmluva o ochrane a spracovaní osobných údajov 26.9.2018
23/2018/N Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2018 5.10.2018
24/2018/00 Predbežná dohoda o poskytovaní stravovania 18.10.2018
25/2018/00 Zmluva o spolupráci 18.10.2018
26/2018/00 Dodatok č.01 ku kúpnej zmluve zo dňa 24.10.2018 uzatvorenej prostredníctvom EKS a trhoviska pod. ev. č. Z 201844032_Z 26.10.2018
27/2018/00 Dodatok č.1 k zmluve ospolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia 31.10.2018
28/2018/00 Zmluva č. OV-ZA-OS1-2018/007716-005 o organizovaní, riadení a fin. zabezpeč. súťaží žiakov zákl. a stred. škôl v roku 2019 9.11.2018
29/2018/00 Ramcová dohoda 30.11.2018
30/2018/00 Zmluva o spolupráci a partnerstve 30.11.2018
31/2018/00 Dodatok č.3 k zmluve o plnom servise a údržbe uzavretej 12.12.2012 12.12.2018
32/2018/00 Dohoda o preddavkových platbách v roku 2019 13.12.2018
33/2018/00 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom 13.12.2018

Pokračovať na Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2018