Hotelová Akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
 OV/1/2018  Zmluva č.1 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov  3.4.2018

Pokračovať na Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2018