V rámci odborného programu medzinárodného veľtrhu DANUBIAS GASTRO v Bratislave  sme sa v dňoch 25. a 26. 01. 2018 zúčastnili na  šiestich súťažiach.

  1. DANUBIAS GASTRO CUP 2018 ( varenie naživo), reprezentovali nás žiaci Andrej Šálek , V.G a Patrik Stupňan, IV. B .

Žiaci pripravovali slávnostné trojchodové menu z predpísaných surovín. V tejto kategórií získali zlatú medailu.

 

  1. POÉZIA V GASTRONÓMIÍ v kategórií STUDENÁ KUCHYŇA pripravovali Adam Jankovský, II.Av a Zuzana Šenkéryová, III.G slávnostnú studenú misu pre 8 osôb. V tejto kategórií  získali ocenenie absolútneho víťaza.

 

  1. SKILLS SLOVAKIA-GASTRO JUNIOR-BIDFOOD CUP 2018 vo finále na celoštátnej súťaži nás reprezentoval Michal Mičo, 3.A so svojim pomocníkom Matejom Janičíkom, 3.A. Michal Mičo obstál v náročnej príprave a konkurencii a získal cenné 1. miesto. Zároveň sa nominoval na medzinárodnú súťaž EURO GASTRO JUNIOR SKILLS do Budapešti.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za prípravu žiakov  M. Kamenčíkovej, F. Plavému, A. Purašovej a M. Záňovej.

 

  1. SLOVAK BARISTA CUP JUNIOR 2018 v súťaži mladých baristov nás prvýkrát reprezentovali Eva Jaroščiaková, 2.F a Nina Imreová,1.G.

Nina Imreová bola ocenená ako najlepšia v kategórií NAJLEPŠÍ PRVÁK.

 

  1. MASTER CUP 77 2018 JUNIOR-MODERN v barmanskej súťaži nás reprezentovala Petra Fusková ,3.A a prebojovala sa do finále.

 

  1. NICOLAS-PLATINUM 78 v tejto barmanskej súťaži, ktorá ma dlhoročnú tradíciu našu školu reprezentovali Tomáš Lepiš,3.F a Jakub Kučera, 5.G. Tomáš Lepiš sa umiestnil v bronzovom pásme.

    Jakub Kučera získal 1. miesto v kategórií AFTER DINNER COCKTAIL, 2. miesto v kategórií SOFT DRINK a zároveň sa stal absolútnym víťazom tejto barmanskej súťaže.

 

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za prípravu žiakov V. Kubinčánkovej, K. Ďurianovej,  A. Hluchej a M. Zvaríkovej.