Zvyky a chute sveta

V rámci predmetu spoločenská komunikácia zorganizovala trieda 2.F aktivitu Zvyky a chute sveta.
Pozvaní hostia tak vstúpili do triedy – sveta.
Študenti prezentovali napr. Slovensko, Holandsko, Indiu, Čínu, Kóreu, Japonsko, Švédsko, frankofónne krajiny a USA nielen informáciami o vianočných, resp. novoročných zvykoch , ale aj ochutnávkou typických jedál tej ktorej krajiny. Na začiatku mohli prítomní ochutnať bryndzovú nátierku a vianočný (bezalkoholický) punč a v závere hostia odchádzali s vianočnou oplátkou, ktorú im pred očami vytvorila Paťka.