Zmluvy 2019

 

Hotelová akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1/2019/00 Zmluva o zabezpečení a realizácii odborného výcviku 9.1.2019
  1/2019/KZ Kolektívna zmluva 2019 – 2020 10.1.2019
2/2019/00 Poistná zmluva č. 6689769104 8.3.2019
3/2019/00 Zmluva o poskytovaní služieb 8.3.2019
4/2019/00 Zmluva o poskytovaní stravovania 18.3.2019
5/2019/00 Poistná zmluva č. 6689902689 7.5.2019
6/2019/00 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201908240 19.6.2019
7/2019/P Mlieko a mliečne výrobky 5.9.2019
8/2019/P Rôzne potravinárske výrobky 5.9.2019
9/2019/P Mäso a mäsové výrobky 3.9.2019
10/2019/00 Zmluva o poskytovaní stravovania 28.8.2019
11/2019/00 Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov 28.8.2019
1/2019/DV Zmluva č.01 SZ ŽU/2019/DV o duálnom vzdelávaní 28.8.2019
2/2019/DV Zmluva č.02/2019/DV o duálnom vzdelávaní 28.8.2019
12/2019/00 Licenčná zmluva 9.9.2019
13/2019/00 Zmluva o poskytovaní služieb 10.9.2019
14/2019/00 Zmluva č. 2019/0905 o poskytovaní služieb e-learningového portálu 18.9.2019
15/2019/P Zmluva o dodávke tovaru 24.10.2019
16/2019/P Zmluva o dodávke tovaru 24.10.2019
17/2019/00 Licenčná zmluva 4.11.2019
1/2019/N Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2019 4.11.2019
ŠP/1/2019 Zmluva o bežnom účte 11.12.2019
18/2019/P Zmluva o dodávke tovaru 25.11.2019
19/2019/00 Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a partnerstve zo dňa 21.11.2018 25.11.2019
20/2019/00 Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke didaktických prostr. č. 2017_MPC_EGO_106 26.11.2019
21/2019/00 Zmluva č. OV-ZA-OS1-2019/007846-012 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2020 10.12.2019
22/2019/00 Zmluva o dodávke plynu č. 9106578643 11.12.2019
23/2019/00 Zmluva o dodávke plynu č. 9106578627 11.12.2019
24/2019/00 Zmluva o dodávke plynu č. 9106578630 11.12.2019
 25/2019/ŽSK Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy 13.12.2019
26/2019/00 Dohoda o preddavkových platbách v roku 2020 27.12.2019
27/2019/00 Zmluva o poskytnutí grantu 27.12.2019
28/2019/00 Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 30.12.2019

 


Pokračovať na
 Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2019