Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2019

 

Hotelová Akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
OV/1/2019 Zmluva č. 1/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 15.1.2019
OV/2/2019 Zmluva č. 2/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 2.5.2019
OV/3/2019 Zmluva č. 3/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 2.9.2019
OV/4/2019 Zmluva č. 4/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 28.8.2019
OV/5/2019 Zmluva č. 5/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 2.9.2019
OV/6/2019 Zmluva č. 6/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 27.8.2019
OV/7/2019 Zmluva č. 7/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 26.8.2019
OV/8/2019 Zmluva č. 8/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 27.8.2019
OV/9/2019 Zmluva č. 9/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 27.8.2019
OV/10/2019 Zmluva č. 10/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 2.9.2019
OV/11/2019 Zmluva č. 11/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 2.9.2019
OV/12/2019 Zmluva č. 12/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 5.11.2019
OV/13/2019 Zmluva č. 13/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 2.9.2019
OV/14/2019 Zmluva č. 14/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov  2.9.2019
OV/15/2019 Zmluva č. 15/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 2.9.2019
OV/16/2019 Zmluva č. 16/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 8.9.2019
OV/17/2019 Zmluva č. 17/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 2.9.2019
OV/18/2019 Zmluva č. 18/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 2.9.2019
OV/19/2019 Zmluva č. 19/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 2.9.2019
OV/20/2019 Zmluva č.20/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 2.9.2019
OV/21/2019 Zmluva č. 21/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 27.8.2019
OV/22/2019 Zmluva č. 22/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 27.8.2019
OV/23/2019 Zmluva č. 23/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov  2.9.2019
OV/24/2019 Zmluva č. 24/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 2.9.2019
OV/25/2019 Zmluva č. 25/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 2.9.2019
OV/26/2019 Zmluva č. 26/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 24.10.2019
OV/27/2019 Zmluva č. 27/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 30.8.2019
OV/28/2019 Zmluva č. 28/2019 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 2.9.2019

 

 

 

Pokračovať na Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2019