Úspech na súťaži Žilinská gastronomická jeseň

Dňa 9. 12. 2015 sa konal v hoteli Holiday Inn 4. ročník súťaže Žilinská gastronomická jeseň. Súťaž organizoval Žilinský klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. Súťažilo sa v troch odboroch – kuchár, pekár a culinary cup junior team. Naša škola získala úspechy v nasledovných disciplínach: ♣ disciplína KUCHÁR – JUNIOR a) STUDENÁ KUCHYŇA 1. miesto…

Odborná exkurzia v Piešťanoch

Dňa 4. novembra 2015 sa triedy 1. M a 2. M zúčastnili odbornej exkurzie v Piešťanoch. Navštívili Slovenské liečebné kúpele a. s. s nasledovným programom: prezentácia  podniku, návšteva kúpeľného hotela THERMIA PALACE*****, návšteva kúpeľného domu IRMA**. Študenti si vytvorili obraz o ubytovacom zariadení a oboznámili sa s jeho službami. Zároveň mali možnosť vnímať atmosféru kúpeľného miesta. Získané poznatky môžu uplatniť…

4. miesto v súťaži vo varení kórejských jedál 2015

Dňa 19. 11. 2015 získali Patrícia Malíčková a Denisa Poliačková (4.B) pod vedením pani majsterky D. Grmanovej krásne 4. miesto z 21 družstiev v súťaži vo varení kórejských jedál 2015. Cenu a finančnú odmenu im odovzdal veľvyslanec Kórejskej republiky na Slovensku pán Sang-hoon Park.