Slávnostné imatrikulácie prvákov sa uskutočnili dňa 25.11. 2016. Študenti 2.F a 2.G triedy HA pripravili pre svojich mladších spolužiakov bohatý kultúrny program. Na študentov prvého ročníka čakalo mnoho zábavných, niekedy aj záludných disciplín a úloh, ktoré museli splniť, aby boli prijatí do „cechu hotelákov“.

     Na záver zložili imatrikulačný sľub a dostali aj darčeky, ktoré im budú pripomínať tento pekný a výnimočný deň.