Dňa 08. 06. 2021  sa konala súťaž Skills Slovakia – DEBIC CAP CUKRÁR. Túto  súťaž usporiadal Slovenský zväz kuchárov a cukrárov a Štátny inštitút odborného vzdelávania pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Do tejto súťaže sa zapojili žiačky z odboru cukrár Kristína Čamborová a jej pomocníčka Lea Ďuriková. Žiačky pripravovali MOV Mgr. Michaela Záňová a Mgr. Viera Hýllová, za čo im patrí veľká vďaka.

V súťaži bola veľká konkurencia, súťažiaci mali predpísané 3 hlavné suroviny: čokoládu, smotanu a jahody. Naša žiačka  pripravila ľahký  jahodový dezert s tartarom a craquelinom, s ktorým sa umiestnila na víťaznom prvom mieste.

    Žiačku ocenenili zlatou medailou, diplomom  a malými upomienkovými predmetmi.

Predsedom poroty  bola Mgr. Jozefína Záukolcová.