Skills Slovakia Junior GASTRO METRO CUP 2020/2021- máme striebro (odbor kuchár)

Priebeh 10. ročníka postupovej celoslovenskej súťaže Skills Slovakia junior GASTRO METRO CUP 2020/2021, vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, trochu skomplikovala zdravotná situácia spôsobená pandémiou COVID 19 a opatreniami, ktoré ju sprevádzali. Výberové a taktiež semifinálové kolo súťaže sa museli, vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu, konať dištančnou formou.

Našťastie sa zdravotná situácia na Slovensku  zlepšila natoľko, že  finálové kolo súťaže sa už mohlo konať prezenčnou formou aj keď s vylúčením širokej verejnosti. Prišli nás podporiť aj  majstri odbornej výchovy a pedagogický sprievod.

Mali sme za  úlohu pripraviť 3 porcie moderného  teplého pokrmu s prílohami   vychádzajúceho z kulinárskych tradícií  svojho regiónu. Základnou surovinou bola bravčová panenka.

V príjemnej súťažnej atmosfére zabojovali Adam Tvrdý z III. A ako hlavný kuchár a Ondrej Kulíšek z II. F ako pomocný kuchár a získali krásnu striebornú medailu na tejto prestížnej súťaži. Na toto zápolenie ich pripravoval Bc. MOV František Plavý a Bc. MOV Martina Kamenčíková. Žiaci našej školy dokázali vytvoriť moderné slovenské jedlo s využitím nových pracovných postupov a zaujímavých kulinárskych úprav. To, že súťaž podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  a odborným a metodickým gestorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania dáva tomuto podujatiu svoju výnimočnosť,  jedinečnosť.

Peter Dadaj