Môj originálny čitateľský denník

Študenti našej školy mali možnosť zapojiť sa do súťaže vyhlásenej Žilinským samosprávnym krajom Môj originálny čitateľský denník. Ich úlohou bolo do 25.05.2017 odovzdať originálne spracovaný denník, ktorý bude obsahovať minimálne 5 rozborov literárnych diel, ilustrácie a zaujímavý obal. Do súťaže sa zapojilo 5 študentov. Pri hodnotení prideľovala komisia body za literárny rozbor diel, gramatiku, formu denníkov a kreativitu.

Po sčítaní bodov sa rozhodlo, že do krajského kola súťaže postúpila

Bianka Kováčiková 1.F.

Bianka v konkurencii mnohých kreatívnych čitateľských denníkov reprezentovala našu školu.