Starší a chorí ľudia si zaslúžia našu úctu po celý rok. Po prezretí fotiek na Facebookovom profile Domu sociálnych služieb Straník sme sa potešili, že naša malá sladká pozornosť a občerstvenie urobilo radosť a úsmev na tvári mnohým ženičkám tohto zariadenia. Dňa 8. 6. 2021 sme pripravili tiramisu s Majkou a Veronikou z II. D. Osviežujúci jahodový nápoj bowle majstrovsky namiešala pani profesorka Janka Mičencová a pán profesor Radko Davis. Následne vychladené dobroty boli poslané do Domu sociálnych služieb Straník.

Všetkým klientkam aj pracovníkom zariadenia prajeme pevné zdravie, bystrú myseľ a radosť zo života.

                                                                                              pani profesorka Klčová