do 28. 09. – žiaci odovzdajú triednym učiteľom potvrdenia o úplnom/čiastočnom oslobodení

z predmetu telesná a športová výchova. Rozhodnutie o oslobodení žiaka z telesnej a športovej výchovy  (úplnom alebo čiastočnom) sa vydáva len na základe žiadosti zákonného zástupcu a potvrdenia od odbornéholekára!