Riaditeľka školy poskytuje žiakom školy na deň 18. november 2016 (piatok) riaditeľské voľno podľa ustanovenia § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Voľno sa týka všetkých žiakov, ktorí majú 18. 11. teoretické vyučovanie. Vyučovanie bude pokračovať v pondelok 21. novembra 2016.