Roadshow Abuzer 2017

 

Dňa 12. decembra 2017 sa uskutoční  preventívna akcia, ktorá je zameraná proti distribúcii a užívaniu drog.  Realizuje ju občianske združenie Erudio pod záštitou Ministerstva vnútra SR –   Rady vlády pre prevenciu kriminality mládeže.

Zúčastnia sa jej triedy: I.A, I.G (8:00 hod – 9:30 hod)

II.A, II.F (10:00 – 11:30 hod)

Miesto konania: zasadacia miestnosť vedľajšej budovy