Dňa 25. 11. 2016 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

Zúčastnilo sa ho spolu 16 súťažiacich.

Víťazkou v kategórii 2A sa stala  Anita Mešterová z 2. M triedy.

Víťazkou v kategórii 2B sa stala  Laura Salandra zo 4. M triedy.

Vyučujúcich nemeckého jazyka veľmi teší stúpajúci záujem o túto súťaž zo strany ich  študentov :-).