Školské kolo SOČ
V školskom kole, ktoré prebehlo „dištančne“, súťažilo 9 prác z 3.M triedy v štyroch  súťažných odboroch.

VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA

Odbor 03 – Chémia, potravinárstvo

 1. ——
 2. Eliašová Sabrina     –  Čokoláda
 3. ——

 

Odbor 08 – CR, hotelierstvo, gastronómia

 1. Zuzana Kapjorová   –  Folklórne tradície na Orava – postup do okresného kola
 2. Lívia Suriaková   –  Cesta hudbou – postup do okresného kola
 3. Radovan Šmehýl   –  Športový CR v Turci

 

Odbor 15 – Ekonomika a riadenie

 1. Bergerová Tamara –  Spoločensky zodpovedné podnikanie
 2. Eliášová Ema –  Sociálne podnikanie a banky
 3. Katrenová Natália –  Spoločensky zodpovedné podnikanie
 4. Mušková Andrea    –  Módny priemysel a ekológia

 

Odbor 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

 1. Simona Surňáková –  Storočnica SND – postup do okresného kola

Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa, že odovzdané práce boli   na úrovni, poučné a zaujímavé.

Držíme palce v okresnom kole!

Určite vás všetkých čaká po návrate do školy diplom a odmena.

Členky komisie SOČ – p. prof. Urbancová, p. prof. Grofová a p. prof. Rovňáková