20. 10.   Poľsko-slovenské remeselnícke dni  (Budatínsky rínok).

 

Dňa 20. 10. 2018 (sobota) sa budú konať v areáli Budatínskeho hradu v Žiline Poľsko-slovenské remeselnícke dni  (Budatínsky rínok).

Prezentovať tradičné  jedlá budú aj naši žiaci spolu s majstrami odborného výcviku. Prezentácia začína o 11: 00 hodine.

Tešíme sa na Vás.