VÍŤAZSTVÁ V STUDENEJ KUCHYNI NA SÚŤAŽI GASTRO HRADEC Vitana Cup.

 

Dňa 15. marca 2018 sme sa zúčastnili na XXIII. ročníku národnej súťaže kuchárskeho a cukrárskeho umenia s medzinárodnou účasťou GASTRO HRADEC Vitana Cup v Hradci Králové. V kategórií JUNIOR sme pripravovali slávnostnú rautovú misu pre 8 osôb.  Úspešne nás reprezentovala Petra Závodská z II.G triedy.  Nápaditosť a kvalita  vypracovania jednotlivých výrobkov boli ocenené zlatou medailou a cenou absolútneho víťaza. kategórií SENIOR so slávnostnou rautovou misou pre 8 osôb a finger foodom bola úspešná aj Bc. Martina Kamenčíková, ktorá získala 2. miesto v zlatom pásme.

Ďakujeme MOV M.Kamenčíkovej, A. Purašovej , F. Plavému a všetkým žiakom, ktorí sa podieľali na príprave slávnostnej misy. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy na medzinárodnej súťaži.