Študentka 1. ročníka Simona Balážová pod vedením p. profesorky Janky Mičencovej  po prvýkrát reprezentovala našu školu na súťaži
3. ročníka Junior Teatender v Piešťanoch v disciplíne ceremoniálna príprava zeleného japonského čaju a miešaného nápoja z čaju. Obsadila pekné 2. miesto.

 

Študentka 1. ročníka Gabriela Mišurová pod vedením p. majsterky OV Michaely Záňovej po prvýkrát reprezentovala našu školu na súťaži 2. ročníka Junior Chocolatier v Piešťanoch v disciplíne temperovanie, výroba čokolády a praliniek. Umiestnila sa na 4. mieste.

 

Obom dievčatám a ich pedagógom BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME!