Dňa 30. apríla 2019 sa v Krajskej knižnici v Žiline v spolupráci so Súkromnou umeleckou školou v Žiline a Oxford Press konala súťaž „Shakespeare ‘s Day“. Tejto súťaže sa zúčastnila aj naša žiačka Simona NEMCOVÁ z 2.M triedy. Simona získala 1. miesto v kategórii vlastná tvorba poézie.                                                                         Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!