Darovať krv je prejavom ľudskosti. Nikto z nás nevie, kedy bude potrebovať sám túto vzácnu tekutinu, alebo ju bude potrebovať niekto z našich blízkych.

Dňa 07. mája 2019 sa uskutočnilo na našej škole darovanie krvi v rámci každoročnej akcie “ Študentská kvapky krvi“. Odberu sa zúčastnilo 42 študentov.

Akciu v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR zorganizoval Mgr. Roman Bednárovský.

Všetkým prvodarcom ako aj ďalším dobrovoľným darcom krvi ďakujeme.