Na súťaži Žilinská gastronomická jeseň sa z našej školy zúčastnili v teplej kuchyni JUNIOR Kristína OVČÍKOVÁ (4.G) pod vedením p. majstra Nemčeka a Miroslav TABAK (2.A) pod vedením
p. majsterky Kováčikovej. Kristínka sa umiestnila na 1. mieste v striebornom pásme a Miro sa umiestnil na 2. mieste v striebornom pásme.

V studenej kuchyni reprezentoval našu školu pán majster František PLAVÝ, ktorý sa umiestnil na
1. mieste v zlatom pásme.

Zo žiakov súťažila Bianka DROBNIAKOVÁ (4.G), pod vedením p. majstra Plavého a p. majsterky Kamenčíkovej.  Bianka obsadila  2. mieste v zlatom pásme.

V kategórii cukrár súťažili Petra ZÁVODSKÁ (4.G),  spolu s Laurou BAJÁNKOVOU, pod vedením p. majsterky Zaňovej a p. majsterky Hýllovej. Dievčatá sa umiestnili na 2. mieste v zlatom pásme.

V kategórii najlepší chleba sa p. majsterka Monika KOVÁČIKOVÁ umiestnila na 2. mieste v zlatom pásme a p. majster Juraj TOMČÍK vyhral bronz.

VŠETKÝM VEĽMI BLAHOŽELÁME!