Získali sme – ZNOVU 1. MIESTO na celoslovenskej súťaži MAJSTER PALACINKA 2019.
Náš víťazný tím v zložení Simona KAČERIAKOVÁ a Andrea ZBÝŇOVÁ
pripravil pred komisiou tekvicové palacinky s čokoládovou špongiou
a so zázvorovo-tekvicovým čatní.
Dievčatá na súťaž pripravovali pani majsterka V. Kubinčánková, pán majster P. Dadaj a asistovala pani majsterka Z. Gáborová.
Všetkým blahoželáme!!