Zmluvy 2016

 

Hotelová akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1/2016/00 Poistná zmluva č. 6626003351  08.01.2016
2/2016/00 Poistná zmluva č. 6626003344  08.01.2016
3/2016/00 Poistná zmluva č. 6626003450  08.01.2016
4/2016/00 Poistná zmluva č. 6626003641  08.01.2016
5/2016/00 Poistná zmluva č. 6626003666  08.01.2016
6/2016/00 Poistná zmluva č. 6626003682  08.01.2016
 7/2016/00 Poistná zmluva č. 6626003849  08.01.2016
8/2016/00  Poistná zmluva č. 6626003740  08.01.2016
9/2016/00 Poistná zmluva č. 6626003864  08.01.2016
10/2016/00 Poistná zmluva č. 6626003856  08.01.2016
1/KZ Kolektívna zmluva na rok 2016 08.01.2016
11/2016/00 Kúpna zmluva 11.01.2016
12/2016/00 Poistná zmluva č.  6626012899 12.01.2016
 13/2016/00 Poistná zmluva č.  6626012824 12.01.2016
 14/2016/00 Poistná zmluva č.  6626012816 12.01.2016
 15/2016/00 Poistná zmluva č.  6626012790 12.01.2016
16/2016/00  Poistná zmluva č. 6626012758 12.01.2016
17/2016/00 Poistná zmluva č.  6626012477 12.01.2016
 18/2016/00 Poistná zmluva č.  6626012311 12.01.2016
 19/2016/00 Poistná zmluva č.  6626012212 12.01.2016
 20/2016/00 Poistná zmluva č.  662602220 12.01.2016
21/2016/00 Zmluva č. OU – ZA – OS1 – 2016/004863 – 11 o zabezpečení , realizácií a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl 12.01.2016
22/2016/00 Zmluva o zabezpečení a realizácii odborného výcviku 12.01.2016
23/2016/00 Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností 01.02.2016
1/2016/PED_PRAX Zmluva o pedagogickej praxi

 

č.132/669/2016/-FF-SO

01.02.2016
24/2016/00 Rámcová dohoda 23.02.2016
25/2016/00 Zmluva o uverejnení inzercie (QUO-15937-S2G8/1) 24.02.2016
26/2016/00 Rámcová dohoda 04.03.2016
27/2016/00 Rámcová kúpna zmluva č. 2016163 04.03.2016
28/2016/00 Rámcová dohoda 08.04.2016
29/2016/00 Rámcová zmluva 08.04.2016
30/2016/00 Zmluva o nájme uzatvorená podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka 10.06.2016
1/2016/D Zmluva o dielo č. 1/2016/D 18.07.2016
1/2016/N Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2016 22.08.2016
31/2016/00 Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov 24.08.2016
32/2016/00 Zmluva o poskytovaní stravovania 26.08.2016
2/2016/N Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2016 12.09.2016
33/2016/00 Zmluva o servisnom prenájme rohoží 29.09.2016
3/2016_N Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2016 03.10.2016
34/2016/00 Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ŽSK do správy 01.12.2016
35/2016/00 Zmluva o servisnej službe 05.12.2016
36/2016/00 Zmluva o spolupráci 06.12.2016
37/2016/00 Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle §269 ods. 2 Obchod. zákonníka 08.12.2016
38/2016/00 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravovania zo dňa 26.8.2016 08.12.2016
39/2016/00 Zmluva č.OV-ZA_OS1-2016/004863-40 08.12.2016

 

Pokračovať na Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2016