Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2015

 

Hotelová Akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
 Dohoda o zrušení dohody  Dohoda o skončení dohody č 15/2014  01.04.2015
OV/1/2015 Zmluva č. 1/2015 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 28.08.2015
OV/2/2015 Zmluva č. 2/2015 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 28.08.2015
OV/3/2015 Zmluva č. 3/2015 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 28.08.2015
OV/4/2015 Zmluva č. 4/2015 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 28.08.2015
OV/5/2015 Zmluva č. 5/2015 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 28.08.2015
OV/6/2015  Zmluva č. 6/2015 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 03.09.2015
OV/7/2015  Zmluva č. 7/2015 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 28.08.2015
OV/8/2015 Zmluva č. 8/2015 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 28.08.2015
OV/9/2015 Zmluva č. 9/2015 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 28.08.2015
OV/10/2015 Zmluva č. 10/2015 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 28.08.2015
OV/11/2015 Zmluva č. 11/2015 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov  28.08.2015
OV/12/2015 Zmluva č. 12/2015 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 28.08.2015
OV/13/2015 Zmluva č. 13/2015 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 03.09.2015
OV/14/2015 Zmluva č. 14/2015 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 30.09.2015
OV/15/2015 Zmluva č. 15/2015 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 28.08.2015
OV/16/2015 Zmluva č. 16/2015 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 03.09.2015
OV/17/2015 Zmluva č. 17/2015 o poskytovaní praktického vyučovania žiakov 30.09.2015