Zmluvy o zabezpečení praktického vyučovania žiakov 2021

 

Hotelová akadémia
Interné číslo zmluvy Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1/MRCR/2021 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 1/MRCR/2021 25.8.2021
2/MRCR/2021 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 2/MRCR/2021 25.8.2021
3/MRCR/2021 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 3/MRCR/2021 27.8.2021
4/MRCR/2021 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 4/MRCR/2021 6.9.2021
5/MRCR/2021 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 5/MRCR/2021 6.9.2021
6/MRCR/2021 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 6/MRCR/2021 6.9.2021
7/MRCR/2021 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 7/MRCR/2021 6.9.2021
8/MRCR/2021 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 8/MRCR/2021 6.9.2021
1/2021/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 1/2021 30.8.2021
2/2021/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 2/2021 2.9.2021
3/2021/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 3/2021 27.8.2021
4/2021/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 4/2021 26.8.2021
5/2021/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 5/2021 2.9.2021
6/2021/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 6/2021 27.8.2021
7/2021/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 7/2021 27.8.2021
8/2021/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 8/2021 27.8.2021
9/2021/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 9/2021 2.9.2021
10/2021/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 10/2021 27.8.2021
11/2021/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 11/2021 8.9.2021
12/2021/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 12/2021 27.8.2021
13/2021/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 13/2021 2.9.2021
14/2021/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 14/2021 2.9.2021
15/2021/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 15/2021 2.9.2021
16/2021/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 16/2021 27.8.2021
17/2021/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 17/2021 27.8.2021
18/2021/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 18/2021 27.8.2021
19/2021/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 19/2021 2.9.2021
20/2021/OV Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 20/2021 1.10.2021