26. 01. – klasifikačná porada za 1. polrok šk. roku 2016/2017