14. 03. – externá časť a písomná forma internej časti MS zo slovenského jazyka a literatúry

  15. 03. – externá časť a písomná forma internej časti MS z anglického jazyka a z nemeckého jazyka