ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018


4. september 2017
1. ročník (vrátane nadstavbového štúdia)
8:00 hod. – v školskej jedálni

 

2.,3.,4. a 5. ročník
9:00 hod. – podľa rozpisu tried