26.– 28.09. – účasť na medzinárodnej súťaži EuroSkills 2018 Budapešť