V priestoroch žilinského Hotela Slovakia sa 22. novembra 2017 uskutočnil už 6. ročník gastronomickej súťaže Žilinská gastronomická jeseň.
SME TOP ŠKOLA!!!

Našu školu úspešne reprezentovali v nasledovných kategóriach:

  • TOP ŠKOLA – 1. miesto; tu sa súťažilo so slávnostnou studenou misou – Adam Jankovský z 2.Av, Romana Chupáňová z 3.A
    a 1 žiak – Patrik Stupňan zo 4.B varil. Žiakov pripravovali pani majsterka Martina Kamenčíková a pán majster František Plavý.
  • STUDENÁ KUCHYŇA  (studené predjedlá); zlato  vyhral Michal Mičo z 3.A.  Michala tiež pripravovala pani majsterka Martina Kamenčíková a pán majster František Plavý.
  • TEPLÁ KUCHYŇA
    zlaté pásmo – 1. miesto vyhral Filip Bukový z 3.C, Filipa pripravovala pani majsterka Slávka Račková
    zlaté pásmo – 3. miesto vyhral Patrik Stupňan zo 4.B triedy. Paťa  pripravoval pán majster František Plavý
    strieborné pásmo –  Martin Motloch z 2.F, žiaka pripravovala pani majsterka Anna Purašová
    bronzové pásmo –  Andrej Šálek z 5.G, žiaka pripravoval pán majster František Plavý
  • PEKÁR – pečenie domáceho chleba
    1. miesto vyhrala naša pani majsterka Monika Kováčiková
    2. miesto vyhrala naša pani majsterka Slávka Račková