do 30. 09. – študenti  maturitných ročníkov písomne oznámia triednym učiteľom predmety

(a  úroveň z cudzieho jazyka), ktoré si zvolili na maturitnú skúšku