,,Dni nezábudiek

V dňoch 29. septembra až 3. októbra 2017 prebiehala celoslovenská verejná zbierka, ktorá je určená ľuďom so psychickými poruchami.
Organizovala ju Liga za duševné zdravie a  Občianske združenie Mozaika.

Aj naša škola sa zapojila do tohto projektu.