Dňa 26.10.2017 sa uskutočnili imatrikulácie pre 1.ročníky na Hotelovej akadémií v Žiline. Druháci si pre prvákov pripravili zábavný program. Prváci museli plniť rôzne úlohy, niektoré sa im páčili viac a niektoré menej. Splnením týchto úloh sa prváci stali právoplatnými študentmi HAZA.