Dňa 26.-27.3. 2018 sa uskutočnil  5. ročník súťaže mladých somelierov Vitis Trophée Junior 2018 v Modrom Kameni. Našu školu reprezentovali dievčatá Beáta Miháliková a Lucia Čelková zo 4.F triedy.

Pod vedením predsedníčky, hlavnej enologičky spoločnosti Vitis Pezinok Ingrid Vajczikovej, absolvovali súťažiaci teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť sa skladala z testu so všeobecnými otázkami z oblasti vinárstva a vinohradníctva na Slovensku a vo svete, gastronómie a somelierstva. Praktická časť preverila schopnosti správne posúdiť a senzoricky zhodnotiť vlastnosti nápojov, ako aj zručnosti v servise vína.

Z 22 súťažiacich sa Beáta Miháliková umiestnila na 6. mieste
a
Lucia Čelková  obsadila krásne 4. miesto.

Blahoželanie a vďaka patrí obom dievčatám a zároveň aj  pani Mgr. Zvaríkovej za ochotu pri nacvičovaní a cenné rady.