Slovenská barmanská asociácia odovzdala ocenenia najlepším barmanom za minulý rok.
Víťazmi v jednotlivých kategóriach sa stali:

Junior barista roka SKBA 2017 – Alexandra MICHALKOVÁ (4.F)
Junior barman roka SKBA 2017 – Jakub KUČERA (5.G)

Profi barman roka SKBA 2017, kategória Klasik – Ján Majoroš, Košice
Profi barman roka SKBA 2017, kategória Flair – Miroslav Kľačanský, Martin

Jakubovi a Alexandre srdečne blahoželáme a ďakujeme!