Dňa 21. 10. 2017 sa konal Sladký festival v Nitre, ktorého súčasťou bola súťaž Junior Chocolatier.

Do súťaže sa zapojil náš žiak Adam Jankovský v spolupráci
s pani majsterkou Mgr. Michaelou Záňovou.

Súťaž bola poňatá hravou formou. Každý súťažiaci mal prideleného svojho patróna (chocolatiera),

ktorý mu pomáhal pri tvorbe dezertu za určitý čas a určitú sumu peňazí.

Adam spolupracoval s pánom Petrom Ďuraiom (žilinským chocolatierom).

V tejto súťaži boli víťazmi všetci zúčastnení.

Ďakujeme organizátorom za skvelé zážitky a predovšetkým za nové obohacujúce skúsenosti.