Kto pochopí, čo sa stalo v minulosti, nezablúdi.

Týmito slovami sme si pripomenuli  9. septembra Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Zároveň boli mottom exkurzie do koncentračného tábora Auschwitz – Birkenau, ktorej sa zúčastnili študenti 3. a 4. ročníka  2. októbra 2017.   Pútavý výklad sprievodcu im priblížil  utrpenie, neľudské zaobchádzanie s väzňami a krutý osud ľudí v tejto továrni na smrť.

Jeden z pavilónov bol venovaný obetiam holokaustu  z Československa.